Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

makeweekdate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie roku, numeru tygodnia i dnia tygodnia.

Składnia:  

MakeWeekDate(weekyear [, week [, weekday [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]]])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja makeweekdate() jest dostępna zarówno jako skrypt, jak i funkcja wykresu. Oblicza ona datę na podstawie otrzymanych argumentów.

Argumenty
Argument Opis
weekyear

Rok zdefiniowany przez funkcję WeekYear() dla określonej daty, czyli rok, do którego należy numer tygodnia.

InformacjaTydzień roku może w niektórych przypadkach różnić się od roku kalendarzowego, na przykład jeśli tydzień 1 rozpoczyna się już w grudniu poprzedniego roku.
week

Numer tygodnia zdefiniowany przez funkcję Week() dla określonej daty.

Jeśli nie zostanie podany numer tygodnia, przyjmowana jest wartość 1.

weekday

Dzień tygodnia zdefiniowany przez funkcję WeekDay() dla danej daty. 0 to pierwszy dzień tygodnia, a 6 to ostatni dzień tygodnia.

Jeśli nie zostanie podany dzień tygodnia, przyjmowana jest wartość 0.

InformacjaMimo że 0 zawsze oznacza pierwszy dzień tygodnia, a 6 zawsze ostatni, odpowiadające tym wartościom dni tygodnia określa parametr first_week_day . Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Jeśli zostaną użyte podzielone tygodnie wraz z niemożliwą kombinacją parametrów, może to doprowadzić do wyniku, który nie należy do wybranego roku.

Przykład:  

MakeWeekDate(2021,1,0,6,1)

Zwraca „Dec 27 2020”, ponieważ ten dzień jest pierwszym dniem (niedzielą) określonego tygodnia. Jan 1 2021 przypadał w piątek.

first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay.

broken_weeks

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej BrokenWeeks jest stosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz BrokenWeeks

reference_day

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1, zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz ReferenceDay

Kiedy używać

Funkcja makeweekdate() może być używana w skryptach do generowania danych w celu wygenerowania listy dat lub utworzenia daty na podstawie podanych wartości roku, tygodnia i dnia tygodnia.

W poniższych przykładach zakłada się:

SET FirstWeekDay=0; SET BrokenWeeks=0; SET ReferenceDay=4;
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
makeweekdate(2014,6,6) zwraca wartość 02/09/2014
makeweekdate(2014,6,1) zwraca wartość 02/04/2014
makeweekdate(2014,6) zwraca 02/03/2014 (przyjmuje się dzień tygodnia 0)

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – uwzględnienie dnia

Przykład 2 – dzień nieuwzględniony

Przykład 3 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!