Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

maketime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca godzinę obliczoną na podstawie parametrów godzina hh, minuta mm i sekunda ss.

Składnia:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
hh Godzina jest liczbą całkowitą.
mm

Minuta jest liczbą całkowitą.

Jeśli nie zostanie podana minuta, przyjmowana jest wartość 00.

ss

Sekunda jest liczbą całkowitą.

Jeśli nie zostanie podana sekunda, przyjmowana jest wartość 00.

Kiedy używać

Funkcja maketime() znajduje zastosowanie do generowania pól czasu w skryptach do generowania danych. Czasami, gdy pole czasu jest określane na podstawie tekstu wejściowego, tej funkcji można użyć do skonstruowania wartości czasu z jej elementów.

W tych przykładach jest używany format czasu h:mm:ss. Format godziny jest określony w instrukcji SET TimeFormat u góry skryptu ładowania danych. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich wymagań.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
maketime(22) Zwraca wartość 22:00:00.
maketime(22, 17) Zwraca wartość 22:17:00.
maketime(22,17,52 ) Zwraca wartość 22:17:52.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – funkcja maketime()

Przykład 2 – funkcja time()

Przykład 3 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!