Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inday — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do dnia zawierającego wartość base_timestamp.

Składnia:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Schemat funkcji inday

Diagram pokazujący sposób użycia funkcji inday do identyfikowania segmentu czasu i zwracania wyników logicznych na podstawie tego segmentu.

Funkcja inday() używa argumentu base_timestamp do określenia, w którym dniu przypada znacznik czasu. Godzina rozpoczęcia dnia to domyślnie północ, ale możesz zmienić godzinę rozpoczęcia dnia, używając argumentu day_start funkcji inday(). Po zdefiniowaniu tego dnia funkcja będzie zwracać wyniki logiczne podczas porównywania określonych wartości znaczników czasu z tym dniem.

Funkcja inday() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Zwraca to agregację lub obliczenia zależnie od tego, czy oceniana data nastąpiła w dniu danego znacznika czasu.

Na przykład funkcja inday() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym dniu.

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data i godzina, która ma być porównana z wartością base_timestamp.
base_timestamp Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.
period_no Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start, np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią rano.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
PrzykładWynik
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Zwraca prawdę
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/13/2006 12:00:00 AM', 0) Zwraca fałsz
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Zwraca fałsz
inday ('01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Zwraca prawdę
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Zwraca fałsz
inday ('01/12/2006 11:23:00 AM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Zwraca prawdę

Przykład 1 – instrukcja ładowania (skrypt)

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – day_start

Przykład 4 – obiekt wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!