Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

addmonths — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę występującą n miesięcy po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n miesięcy przed datą startdate.

Składnia:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja addmonths() dodaje lub odejmuje zdefiniowaną liczbę miesięcy, n, od startdate i zwraca datę otrzymaną w wyniku.

Argument mode ma wpływ na zwracane przez funkcję startdate wartości obejmujące dni od 28 do końca miesiąca. Ustawienie argumentu mode na 1 powoduje, że funkcja addmonths() zwraca datę odległą od końca miesiąca o tyle samo dni, co data startdate.

Przykładowy schemat przedstawiający działanie funkcji addmonths()

Przykładowych schemat obrazujący, jak różne elementy funkcji addmonths generują datę wynikową.

Na przykład 28 lutego jest ostatnim dniem miesiąca. Jeśli za pomocą funkcji addmonths(), z argumentem mode ustawionym na 1, przesuniemy datę o dwa miesiące do przodu, to otrzymamy ostatni dzień kwietnia, czyli 30 kwietnia.

Przykładowy schemat działania funkcji addmonths() z argumentem mode=1

Przykładowy schemat pokazujący, jak argument mode zmienia datę wynikową funkcji addmonths.
Argumenty
Argument Opis
startdate Data rozpoczęcia jako znacznik czasu, na przykład „2012-10-12”.
n Liczba miesięcy jako dodatnia lub ujemna liczba całkowita.
mode Określa, czy miesiąc jest dodawany względem początku miesiąca, czy końca miesiąca. Trybem domyślnym jest 0 w przypadku operacji dodawania względem początku miesiąca. W przypadku operacji dodawania względem końca miesiąca należy ustawić tryb na 1. Jeśli tryb jest ustawiony na 1, a datą wejściową jest 28. lub data późniejsza, wówczas funkcja sprawdza, ile dni zostało do osiągnięcia końca miesiąca od daty startdate. Taka sama liczba dni do końca miesiąca jest ustawiana w zwróconej dacie.

Kiedy używać

Funkcja addmonths() może być używana w różnych wyrażeniach, w których trzeba znaleźć datę późniejszą lub wcześniejszą o określoną liczbę miesięcy od podanej.

Na przykład, za pomocą funkcji addmonths() można znaleźć datę zakończenia obowiązywania umowy na usługi telefonii komórkowej.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
addmonths ('01/29/2003' ,3) Zwraca wartość „04/29/2003”.
addmonths ('01/29/2003',3,0) Zwraca wartość „04/29/2003”.
addmonths ('01/29/2003',3,1) Zwraca wartość „04/28/2003”.
addmonths ('01/29/2003',1,0) Zwraca wartość „02/28/2003”.
addmonths ('01/29/2003',1,1) Zwraca wartość „02/26/2003”.
addmonths ('02/28/2003',1,0) Zwraca wartość „03/28/2003”.
addmonths ('02/28/2003',1,1) Zwraca wartość „03/31/2003”.
addmonths ('01/29/2003',-3) Zwraca wartość „10/29/2002”.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – względny koniec miesiąca

Przykład 3 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!