Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

second — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą sekundy, gdy ułamek expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Składnia:  

second (expression)

Typ zwracanych danych: integer

Kiedy używać

Funkcja second() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według sekundy. Za pomocą tej funkcji można na przykład sprawdzić rozkład liczb aktywności w ujęciu sekundowym.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania, używając tej funkcji w celu utworzenia pola w tabeli kalendarza głównego lub bezpośrednio na wykresie jako wymiaru obliczanego.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik

second( '09:14:36' )

zwraca 36

second( '0.5555' )

zwraca 55 (ponieważ 0,5555 = 13:19:55)

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – zmienna

Przykład 2 – obiekt wykresu

Przykład 3 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!