Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inyear — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do roku zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram zakresu funkcji inyear()

Diagram pokazujący zakres czasu brany pod uwagę przez funkcję inyear(), która zwraca wartość logiczną na podstawie wartości daty bazowej.

Funkcja inyear() zwraca wartość logiczną na podstawie porównania wybranych wartości dat z rokiem zdefiniowanym przez base_date.

Funkcja inyear() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Wartością zwrotną są obliczenia lub agregacja zależne od tego, czy oceniana data wypada w rozważanym roku. Na przykład, za pomocą funkcji inyear() można zidentyfikować całą sprzedaż, jaka miała miejsce w zdefiniowanym roku.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny roku.
period_no Rok może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11

Grudzień

12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0 ) Zwraca TRUE
inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', 0)Zwraca FALSE
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', -1)Zwraca FALSE
inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', -1 )Zwraca TRUE
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0, 3)

Zwraca TRUE

Wartości argumentów base_date i first_month_of_year oznaczają, że znacznik czasu musi mieścić się w przedziale od 03.01.2012 r. do 28.02.2013 r.

inyear ('03/25/2013', '07/01/2013', 0, 3 )Zwraca TRUE

Przykład 1 — podstawowy przykład

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!