Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inweektodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części tygodnia zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.

Składnia:  

InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram funkcji inweektodate

Przykładowy diagram zakresu dat, w którym funkcja inweektodate zwróci wartość TRUE.

Funkcja inweektodate() używa parametru base_date do identyfikacji maksymalnej daty granicznej segmentu tygodnia, a także odpowiadającej mu daty początku tygodnia, która jest oparta na zmiennej systemowej FirstWeekDay (lub parametrze first_week_day zdefiniowanym przez użytkownika). Kiedy segment tygodnia zostanie zdefiniowany, funkcja zwraca wyniki logiczne podczas porównywania określonych wartości dat z tym segmentem.

Kiedy używać

Funkcja inweektodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w wyrażeniu if. Spowoduje to zwrócenie agregacji lub obliczenia w zależności od tego, czy oceniana data nastąpiła w danym tygodniu do określonej daty włącznie.

Na przykład funkcja inweektodate() może służyć do obliczania wszystkich sprzedaży dokonanych w określonym tygodniu do określonej daty.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny tygodnia.
period_no Tydzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Domyślnie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela (zgodnie ze zmienną systemową FirstWeekDay), począwszy od północy między sobotą a niedzielą. Parametr first_week_day zastępuje zmienną FirstWeekDay. Aby wskazać, że tydzień zaczyna się innego dnia, należy określić flagę w zakresie od 0 do 6.

W przypadku tygodnia rozpoczynającego się w poniedziałek i kończącego w niedzielę użyj flagi 0 dla poniedziałku, 1 dla wtorku, 2 dla środy, 3 dla czwartku, 4 dla piątku, 5 dla soboty i 6 dla niedzieli.

 

Przykłady funkcji
Przykład Interakcja
inweektodate('01/12/2006', '01/12/2006', 0) Zwraca wartość TRUE.
inweektodate('01/12/2006', '01/11/2006', 0) Zwraca wartość FALSE.
inweektodate('01/12/2006', '01/18/2006', -1) Zwraca wartość FALSE.
Ponieważ period_no określono jako -1, dlatego data obowiązywania, względem której mierzy się timestamp, jest równa 01/11/2006.
inweektodate('01/11/2006', '01/12/2006', 0, 3 ) Zwraca FALSE, ponieważ wartość first_week_day określono jako 3 (czwartek), przez co 01/12/2006 staje się pierwszym dniem tygodnia następującego po tygodniu zawierającym 01/12/2006.

W pracy z tą funkcją mogą Ci pomóc poniższe tematy:

Tematy pokrewne
Temat Flaga domyślna / Wartość Opis
FirstWeekDay 6 / niedziela Definiuje dzień rozpoczęcia każdego tygodnia.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!