Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inlunarweektodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do części tygodnia księżycowego do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są zdefiniowane przez uznanie 1 stycznia za pierwszy dzień tygodnia i każdy tydzień, z wyjątkiem ostatniego tygodnia roku, będzie zawierał dokładnie siedem dni.

Składnia:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Przykładowy schemat funkcji inlunarweektodate()

Przykładowy diagram funkcji inlunarweektodate, pokazujący daty, dla których funkcja ta zwróci prawdę, na podstawie podanych informacji wejściowych.

Funkcja inlunarweektodate() działa jako punkt końcowy tygodnia księżycowego. Natomiast funkcja inlunarweek() sprawdza, do którego tygodnia księżycowego należy base_date. Gdyby na przykład argument base_date określał datę 5 stycznia, to każdy znacznik czasu określający datę między 1 a 5 stycznia powodowałby zwrot wartości logicznej TRUE, natomiast dla dat od 6 stycznia byłaby zwracana wartość logiczna FALSE.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny tygodnia księżycowego.
period_no Tydzień księżycowy może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień księżycowy zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Kiedy używać

Funkcja inlunarweektodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji jest używany jako warunek w wyrażeniu IF. Funkcja inlunarweektodate() mogłaby zostać użyta w przypadku, gdyby użytkownik chciał uzyskać w wyniku obliczeń agregację lub kalkulację, zależnie od tego czy oceniana data wypada w określonym segmencie interesującego go tygodnia.

Na przykład funkcja inlunarweektodate() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym tygodniu do określonej daty włącznie.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/13/2013', 0) Zwraca TRUE, ponieważ wartość timestamp, 01/12/2013, wypada w części tygodnia od 01/08/2013 do 01/13/2013.
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/11/2013', 0) Zwraca FALSE, ponieważ wartość timestamp jest późniejsza niż wartość base_date, mimo że obie te daty wypadają w tym samym tygodniu księżycowym przed 01/12/2012.
inlunarweektodate('01/12/2006', '01/05/2006', 1) Zwraca wartość TRUE. Określenie wartości 1 dla pola period_no powoduje przesunięcie base_date o jeden tydzień w przód, a więc wartość timestamp przypada w części tygodnia księżycowego.

Funkcja inlunarweektodate() jest często używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
Funkcja Interakcja
lunarweekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu Ta funkcja służy do określania numeru tygodnia księżycowego roku, w którym wypada data przekazana na wejściu.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!