Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inlunarweek — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do tygodnia księżycowego zawierającego wartość base_date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są zdefiniowane przez uznanie 1 stycznia za pierwszy dzień tygodnia. Każdy tydzień, z wyjątkiem ostatniego tygodnia roku, będzie zawierał dokładnie siedem dni.

Składnia:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Funkcja inlunarweek() sprawdza, do którego tygodnia księżycowego należy base_date. Następnie zwraca wynik logiczny po określeniu, czy każdy znacznik czasu wypada w tym samym tygodniu księżycowym co base_date.

Schemat funkcji inlunarweek()

Przykładowy diagram funkcji inlunarweek, pokazujący daty, dla których funkcja ta zwróci prawdę, na podstawie podanych informacji wejściowych.

Kiedy używać

Funkcja inlunarweek() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj tego typu funkcji używa się jako warunku w wyrażeniu IF. Spowoduje to zwrócenie agregacji lub obliczenia w zależności od tego, czy oceniana data nastąpiła w danym tygodniu księżycowym.

Na przykład funkcja inlunarweek() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym tygodniu księżycowym.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny tygodnia księżycowego.
period_no Tydzień księżycowy może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień księżycowy zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', 0) Zwraca TRUE, ponieważ wartość timestamp, 01/12/2013, wypada w tygodniu od 01/08/2013 do 01/14/2013.
inlunarweek('01/12/2013', '01/07/2013', 0) Zwraca FALSE, ponieważ base_date 01/07/2013 wypada w tygodniu księżycowym zdefiniowanym jako obejmujący dni od 01/01/2013 do 01/07/2013.
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', -1) Zwraca wartość FALSE. Nadanie argumentowi period_no wartości -1 powoduje przesunięcie tygodnia do poprzedniego tygodnia, od 01/01/2013 do 01/07/2013.
inlunarweek('01/07/2013', 01/14/2013', -1) Zwraca wartość TRUE. W odróżnieniu od poprzedniego przykładu, timestamp przypada w następnym tygodniu po uwzględnieniu przesunięcia do tyłu.
inlunarweek('01/11/2006', '01/08/2006', 0, 3) Zwraca wartość FALSE. Jeśli argumentowi first_week_day przypiszemy wartość 3, to początek roku będzie obliczany od 01/04/2013. W związku z tym wartość base_date wypada w pierwszym tygodniu, a wartość timestamp wypada w tygodniu od 01/11/2013 do 01/17/2013.

Funkcja inlunarweek() jest często używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
Funkcja Interakcja
lunarweekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu Ta funkcja służy do określania numeru tygodnia księżycowego roku, w którym wypada data przekazana na wejściu.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 – obiekt wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!