Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inyeartodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części roku zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.

Składnia:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram funkcji inyeartodate

Przykładowy diagram zakresu dat, w którym funkcja inyeartodate zwróci wartość TRUE.

Funkcja inyeartodate() dokona segmentacji określonej części roku przy użyciu base_date, identyfikując maksymalną dozwoloną datę dla tego segmentu roku. Następnie funkcja ocenia, czy pole lub wartość daty należy do tego segmentu, i zwraca wynik logiczny.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny roku.
period_no Rok może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja inyeartodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w wyrażeniu if. Spowoduje to zwrócenie agregacji lub obliczenia w zależności od tego, czy oceniana data nastąpiła w roku do danej daty włącznie.

Na przykład funkcja inyeartodate() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w roku do określonej daty.

W tych przykładach używany jest format daty MM/DD/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inyeartodate ('01/25/2013', '02/01/2013', 0) Zwraca wartość TRUE.
inyeartodate ('01/25/2012', '01/01/2013', 0) Zwraca wartość FALSE.
inyeartodate ('01/25/2012', '02/01/2013', -1) Zwraca wartość TRUE.
inyeartodate ('11/25/2012', '01/31/2013', 0, 4) Zwraca wartość TRUE.
Wartość timestamp przypada w roku obrotowym zaczynającym się w czwartym kwartale, przed wartością base_date.
inyeartodate ('3/31/2013', '01/31/2013', 0, 4 ) Zwraca wartość FALSE.
W porównaniu z poprzednim przykładem wartość timestamp wciąż mieści się w roku obrotowym, ale jest po wartości base_date, dlatego przypada poza częścią roku.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!