Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

networkdays — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od start_date do end_date włącznie z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).

Składnia:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Typ zwracanych danych: integer

Diagram kalendarza przedstawiający zakres dat zwracany przez funkcję networkdays

DODAĆ TEKST ATRYBUTU ALT.....!!!!!!

Funkcja networkdays ma następujące ograniczenia:

  • Nie ma sposobu na zmodyfikowanie dni roboczych. Innymi słowy, nie da się zmodyfikować funkcji pod kątem regionów lub sytuacji obejmujących cokolwiek innego niż dni robocze od poniedziałku do piątku.

  • Parametr holiday musi być stałą łańcuchową. Wyrażenia nie są akceptowane.

Argumenty
Argument Opis
start_date Data rozpoczęcia do oceny.
end_date Data zakończenia do oceny.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Dzień wolny jest określany jako data stała w formie ciągu. Można określić większą liczbę dat dni wolnych, rozdzielając je przecinkami.

Przykład: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Kiedy używać

Funkcja networkdays() jest używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, aby w obliczeniach użyto liczbę dni roboczych między dwiema datami. Można jej użyć na przykład do obliczenia sumy zarobków pracownika zatrudnionego na zasadach PAYE (pay-as-you-earn).

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014') Zwraca wartość 14 W tym przykładzie okresy wolne od pracy nie są uwzględnione.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013') Zwraca wartość 12 W tym przykładzie uwzględniony jest okres wolny od pracy od 12/25/2013 do 12/26/2013.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014') Zwraca wartość 10 W tym przykładzie uwzględnione są dwa okresy wolne od pracy.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – jeden dzień wolny

Przykład 3 – kilka dni świątecznych

Przykład 4 – jeden dzień wolny

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!