Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inmonthtodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca wartość True, jeśli wartość date należy do części miesiąca zawierającego wartość basedate z dokładnością do jednej milisekundy wartości basedate włącznie.

Składnia:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Schemat funkcji inmonthtodate.

Diagram pokazujący, jak za pomocą funkcji inmonthtodate można sprawdzić, czy dany znacznik czasu mieści się w określonym miesiącu.

Funkcja inmonthtodate() identyfikuje określony miesiąc jako segment. Granica początkowa to początek miesiąca. Granica końcowa może zostać ustawiona na późniejszą datę w miesiącu. Następnie sprawdza, czy zestaw dat mieści się w tym zakresie, zwracając w wyniku logiczną prawdę lub logiczny fałsz.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny miesiąca.
period_no

Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza miesiąc zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Funkcja inmonthtodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji jest używany jako warunek w if expression. Funkcja inmonthtodate() zwraca agregację lub obliczenia, które zależą od tego, czy data wypada w miesiącu do interesującej nas daty włącznie.

Na przykład funkcja inmonthtodate() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w miesiącu do określonej daty.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
PrzykładWynik
inmonthtodate ('01/25/2013', '25/01/2013', 0)Zwraca wartość True
inmonthtodate ('01/25/2013', '24/01/2013', 0)Zwraca wartość False
inmonthtodate ('01/25/2013', '28/02/2013', -1)Zwraca wartość True

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – przykład z wykresem

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!