Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

makedate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, miesiąc MM i dzień DD.

Składnia:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
YYYY Rok jest liczbą całkowitą.
MM Miesiąc jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany miesiąc, przyjmowana jest wartość 1 (styczeń).
DD Dzień jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany dzień, przyjmowana jest wartość 1 (pierwszy).

Kiedy używać

Funkcja makedate() znajduje zastosowanie do generowania kalendarzy w skryptach do generowania danych. Ponadto można jej użyć, gdy pole daty nie jest bezpośrednio dostępne jako data, ale potrzebuje pewnych transformacji, aby pobrać rok, miesiąc i dzień.

W tych przykładach używany jest format daty MM/DD/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich wymagań.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
makedate(2012) Zwraca wartość 01/01/2012.
makedate(12) Zwraca wartość 01/01/2012.
makedate(2012,12) Zwraca wartość 12/01/2012.
makedate(2012,2,14) Zwraca wartość 02/14/2012.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – zmodyfikowana zmienna systemowa DateFormat

Przykład 3 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!