Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

now — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu. Funkcja zwraca wartości w formacie zmiennej systemowej TimeStamp. Wartością domyślną timer_mode jest 1.

Składnia:  

now([ timer_mode])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcji now() można użyć w skrypcie ładowania lub w obiektach wykresów.

Argumenty
Argument Opis
timer_mode

Może przyjmować następujące wartości:

0 (czas ostatnio zakończonego ładowania danych)
1 (czas w momencie wywołania funkcji)
2 (czas w momencie otwarcia aplikacji)

InformacjaW przypadku użycia funkcji w skrypcie ładowania danych parametr timer_mode=0 da wynik będący czasem ostatnio zakończonego ładowania danych, z kolei parametr timer_mode=1 zwróci czas wywołania funkcji w bieżącym ładowaniu danych.
WskazówkaFunkcja now() ma wpływ na wysoką wydajność, co może powodować problemy z przewijaniem, jeśli jest używana w wyrażeniach tabel. Zawsze, gdy jej użycie nie jest bezwzględnie konieczne, zalecamy używanie zamiast niej funkcji today(). Jeżeli użycie funkcji now() jest wymagane w układzie, zalecamy użycie innych niż domyślne ustawień now(0)lub now(2), jeśli to możliwe, ponieważ nie wymagają one ciągłych ponownych obliczeń

Kiedy używać

Funkcja now() jest używana jako element wyrażenia. Za jej pomocą można na przykład obliczyć pozostały czas cyklu życia produktu. Gdyby wyrażenie wymagało użycia ułamka dnia, zamiast funkcji today() użyto by funkcji now().

Poniższa tabela zawiera objaśnienie wyniku zwracanego przez funkcję now() dla różnych wartości argumentu timer_mode:

Przykłady funkcji
timer_mode value Wynik w przypadku użycia w skrypcie ładowania Wynik w przypadku użycia w obiekcie wykresu
0 Zwraca znacznik czasu, w formacie zmiennej systemowej TimeStamp, ostatniego udanego przeładowania danych przed ostatnim załadowaniem danych. Zwraca znacznik czasu, w formacie zmiennej systemowej TimeStamp, ostatniego przeładowania danych.

1

Zwraca znacznik czasu, w formacie zmiennej systemowej TimeStamp, ostatniego przeładowania danych. Zwraca znacznik czasu, w formacie zmiennej systemowej TimeStamp, wywołania funkcji.

2

Zwraca znacznik czasu, w formacie zmiennej systemowej TimeStamp, początku sesji użytkownika w aplikacji. Zostanie on zaktualizowany dopiero po ponownym załadowaniu skryptu przez użytkownika. Zwraca znacznik czasu, w formacie zmiennej systemowej TimeStamp, początku sesji użytkownika w aplikacji. Będzie on odświeżany na początku sesji lub po ponownym załadowaniu danych do aplikacji.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – generowanie obiektów przy użyciu skryptu ładowania

Przykład 2 – generowanie obiektów bez skryptu ładowania

Przykład 3 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!