Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

yearname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca rok w zapisie czterocyfrowym jako wartość wyświetlaną z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku zawierającego datę date.

Wykres zakresu czasu funkcji yearname().

Diagram przedstawiający zakres czasu, w którym funkcja yearname zwróci wynik.

Funkcja yearname() różni się od funkcji year(), ponieważ umożliwia przesunięcie daty, którą chcesz ocenić, oraz ustawienie pierwszego miesiąca roku.

Jeśli pierwszym miesiącem roku nie jest styczeń, funkcja zwróci dwa czterocyfrowe lata z dwunastomiesięcznego okresu zawierającego datę. Na przykład, jeśli początek roku to kwiecień, a ocenianą datą jest 06/30/2020, zwróconym wynikiem będzie 2020-2021.

Wykres funkcji yearname() z kwietniem jako pierwszym miesiącem roku.

Diagram pokazujący, że funkcja yearname może identyfikować daty w okresie dwunastu miesięcy i że jej zwracana wartość może zależeć od tego, który miesiąc jest ustawiony jako pierwszy miesiąc roku.

Składnia:  

YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )

Typ zwracanych danych: dual

Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year. Wartość wyświetlana będzie ciągiem znaków przedstawiającym dwa lata.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11
Grudzień 12

Funkcja yearname() przydaje się do porównywania agregacji według roku. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów według roku.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania za pomocą funkcji tworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Można je również tworzyć na wykresie jako wymiary obliczone

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
yearname('10/19/2001') Zwraca „2001”.
yearname('10/19/2001',-1) Zwraca „2000”.
yearname('10/19/2001',0,4) Zwraca „2001-2002”.
Tematy pokrewne
Temat Opis
year — funkcja skryptu i funkcja wykresu Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy wyrażenie jest interpretowane jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!