Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inweek — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do tygodnia zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram zakresu funkcji inweek()

Diagram pokazujący, jak za pomocą funkcji inweek() można ewaluować daty w obrębie segmentów tygodnia oraz zwracać w wyniku wartość logiczną, jeśli dana data wypada lub nie wypada w wybranym przedziale.

Funkcja inweek() używa argumentu base_date do identyfikacji, w którym siedmiodniowym okresie wypada określona data. Dzień początkowy tygodnia jest określany na podstawie zmiennej systemowej FirstWeekDay. Możesz jednak również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_week_day funkcji inweek().

Kiedy zostanie zdefiniowany wybrany tydzień, funkcja zwraca w wyniku wartość logiczną na podstawie porównania określonych wartości dat z danym segmentem tygodnia.

Funkcja inweek() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Funkcja inweek() zwraca agregację lub obliczenia zależne od tego, czy dana data wypada w tygodniu obejmującym wybraną datę argumentu base_date.

Na przykład funkcja inweek() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym tygodniu.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny tygodnia.
period_no Tydzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Domyślnie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela (zgodnie ze zmienną systemową FirstWeekDay), począwszy od północy między sobotą a niedzielą. Parametr first_week_day zastępuje zmienną FirstWeekDay. Aby wskazać, że tydzień zaczyna się innego dnia, należy określić flagę w zakresie od 0 do 6.

first_week_day values
Dzień Wartość
poniedziałek 0
wtorek 1
środa 2
czwartek 3
piątek 4
sobota 5
niedziela 6

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', 0) Zwraca TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/20/2006', 0 ) Zwraca FALSE
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', -1 ) Zwraca FALSE
inweek ('01/07/2006', '01/14/2006', -1) Zwraca TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/09/2006', 0, 3) Zwraca FALSE, ponieważ argument  first_week_day ma wartość 3 (czwartek), co sprawia, że 12.01.2006 r. jest pierwszym dniem tygodnia następującego po tygodniu obejmującym datę 09.01.2006 r.

W pracy z tą funkcją mogą Ci pomóc poniższe tematy:

Tematy pokrewne
TematFlaga domyślna / Wartość Opis
FirstWeekDay6 / niedzielaDefiniuje dzień rozpoczęcia każdego tygodnia.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!