Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

minute — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą minuty, gdy ułamek expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Składnia:  

minute(expression)

Typ zwracanych danych: integer

Kiedy używać

Funkcja minute() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według minut. Za pomocą tej funkcji można na przykład sprawdzić rozkład liczb aktywności w ujęciu minutowym.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania za pomocą funkcji tworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Ewentualnie można ich użyć bezpośrednio na wykresie jako wymiaru wyliczanego.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik

minute ( '09:14:36' )

Zwraca wartość 14

minute ( '0.5555' )

zwraca 19 (ponieważ 0,5555 = 13:19:55)

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – zmienna (skrypt)

Przykład 2 – obiekt wykresu (wykres)

Przykład 3 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!