Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

lunarweekend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są zdefiniowane przez uznanie 1 stycznia za pierwszy dzień tygodnia i każdy tydzień, z wyjątkiem ostatniego tygodnia roku, będzie zawierał dokładnie siedem dni.

Składnia:  

LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji lunarweekend()

DODAĆ TEKST ATRYBUTU ALT.....!!!!!!

Funkcja lunarweekend() sprawdza, do którego tygodnia księżycowego należy date. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla ostatniej milisekundy tego tygodnia.

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Kiedy używać

Funkcja lunarweekend() jest powszechnie używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka tygodnia, który jeszcze nie nastąpił. Inaczej niż w przypadku funkcji weekend(), ostatni tydzień księżycowy każdego roku kalendarzowego będzie się kończył 31 grudnia. Na przykład, za pomocą funkcji lunarweekend() można obliczyć odsetki, które jeszcze nie zostały zapłacone w tym tygodniu.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
lunarweekend('01/12/2013') Zwraca wartość 01/14/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', -1) Zwraca wartość 01/07/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', 0, 1) Zwraca wartość 01/15/2013 23:59:59.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!