Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

dayend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla ostatniej milisekundy dnia określonego przez parametr time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])

Funkcja dayend() jest powszechnie używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka dnia, który jeszcze nie nastąpił. Na przykład, aby obliczyć całkowite wydatki do poniesienia w ciągu dnia.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
time Znacznik czasu do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Aby określić, że dni nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci części dnia w parametrze day_start. Na przykład 0,125 oznacza godzinę trzecią rano.

Innymi słowy, aby utworzyć przesunięcie, podziel godzinę rozpoczęcia przez 24 godziny. Na przykład, jeśli dzień ma się zaczynać o godzinie 7:00, użyj ułamka 7/24.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
dayend('01/25/2013 16:45:00') Zwraca  01/25/2013 23:59:59. PM
dayend('01/25/2013 16:45:00', -1) Zwraca 01/24/2013 23:59:59. PM
dayend('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5) Zwraca  01/26/2013 11:59:59. PM

Przykład 1 – prosty skrypt

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – skrypt day_start

Przykład – przykład z wykresem

Argumenty
ArgumentOpis
timeZnacznik czasu do oceny.
period_noParametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_startAby określić, że dni nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci części dnia w parametrze day_start. Na przykład 0,125 oznacza godzinę trzecią rano.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!