Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

daystart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia zawartego w argumencie time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

DayStart(time[, [period_no[, day_start]])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
time Znacznik czasu do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Aby określić, że dni nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci części dnia w parametrze day_start. Na przykład 0,125 oznacza godzinę trzecią rano.

Innymi słowy, aby utworzyć przesunięcie, podziel godzinę rozpoczęcia przez 24 godziny. Na przykład, jeśli dzień ma się zaczynać o godzinie 7:00, użyj ułamka 7/24.

Kiedy używać

Funkcja daystart() jest zwykle używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka dnia, który upłynął do tej pory. Za jej pomocą można na przykład obliczyć łączną kwotę zarobioną przez pracowników do tej pory w ciągu dnia.

W tych przykładach jest używany format znacznika czasu 'M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'. Format znacznika czasu jest określony w instrukcji SET TimeStamp u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
daystart('01/25/2013 4:45:00 PM') Zwraca wartość 1/25/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 4:45:00 PM', -1) Zwraca wartość 1/24/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 16:45:00',0,0.5 ) Zwraca wartość 1/25/2013 12:00:00 PM.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – prosty przykład

Przykład 2 - period_no

Przykład 3 – day_start

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!