Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

yearstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca znacznik czasu odpowiadający rozpoczęciu się pierwszego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Innymi słowy, funkcja yearstart() określa, na który rok przypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla pierwszej milisekundy tego roku. Pierwszym miesiącem roku jest domyślnie styczeń, ale możesz zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_month_of_year w funkcji yearstart().

Diagram funkcji yearstart() pokazujący zakres czasu, który funkcja może objąć.

Diagram przedstawiający funkcję yearstart() identyfikującą daty w danym okresie roku i zwracającą znacznik czasu początku roku dla dat, które przypadają na ten rok.

Funkcja yearstart() jest używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka roku, który już upłynął. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć odsetki narosłe w ciągu ostatniego roku.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kolejne miesiące można wykorzystać w first_month_of_year argument:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty  2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad  11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
yearstart('10/19/2001')Returns 01/01/2001 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',-1)Returns 01/01/2000 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',0,4)Returns 04/01/2001 00:00:00.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!