Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

monthsname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość reprezentującą zakres miesięcy w okresie (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames), a także rok. Bazowa wartość liczbowa odpowiada znacznikowi czasu pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, czterech miesięcy lub półrocza, który zawiera datę bazową.

Składnia:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: dual

Diagram funkcji monthsname

Przykładowy diagram przedstawiający zakres miesięcy zwróconych przez funkcję monthsname z określoną datą wejściową.

Funkcja monthsname() dzieli rok na segmenty na podstawie podanego argumentu n_months. Następnie ocenia segment, do którego należy każda podana date, i zwraca nazwę miesiąca początkowego i końcowego tego segmentu, a także rok. Funkcja daje również możliwość zwracania tych granic z poprzednich lub następnych segmentów, a także redefiniowania, który jest pierwszym miesiącem roku.

Następujące segmenty roku są dostępne w funkcji jako argumenty n_month:

Możliwe argumenty n_month
Okresy Liczba miesięcy
miesiąc 1
dwa miesiące 2
kwartał 3
cztery miesiące

4

pół roku 6
Argumenty
Argument Opis
n_months Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.
first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja monthsname() jest przydatna, gdy chcesz udostępnić użytkownikowi funkcjonalność porównywania agregacji według wybranego samodzielnie okresu. Na przykład możesz podać zmienną wejściową, aby użytkownik mógł zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów według miesiąca, kwartału lub półrocza.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania, dodając funkcję jako pole w tabeli kalendarza głównego, lub tworząc wymiar bezpośrednio na wykresie jako wymiar obliczany.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
monthsname(4, '10/19/2013') Zwraca „Sep-Dec 2013”. W tym i pozostałych przykładach instrukcja SET Monthnames jest ustawiona na wartość Jan;Feb;Mar itd.
monthsname(4, '10/19/2013', -1) Zwraca wartość „May-Aug 2013”.
monthsname(4, '10/19/2013', 0, 2) Zwraca „Oct-Jan 2014”, ponieważ rok jest określony jako rozpoczynający się w miesiącu 2. W związku z tym okres czterech miesięcy kończy się w pierwszym miesiącu roku następnego.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!