Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

yearend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Innymi słowy, funkcja yearend() określa, na który rok przypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla ostatniej milisekundy tego roku. Pierwszym miesiącem roku jest domyślnie styczeń. Możesz jednak również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_month_of_year w funkcji yearend().

Informacja Funkcja yearend() nie uwzględnia zmiennej systemowej FirstMonthOfYear. Rok rozpoczyna się 1 stycznia, chyba że do jego zmiany użyto argumentu first_month_of_year.

Schemat funkcji yearend().

Diagram pokazujący, w jaki sposób funkcja yearend() identyfikuje datę i koniec roku, w którym ma miejsce.

Funkcja yearend() jest powszechnie używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka roku, który jeszcze nie nastąpił. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć łączne odsetki, które nie zostały jeszcze naliczone w ciągu roku.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
yearend('10/19/2001') Zwraca 12/31/2001 23:59:59.
yearend('10/19/2001', -1) Zwraca 12/31/2000 23:59:59.
yearend('10/19/2001', 0, 4) Zwraca  03/31/2002 23:59:59.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!