Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

year — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy wyrażenie expression jest interpretowane jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Składnia:  

year(expression)

Typ zwracanych danych: integer

Funkcja year() jest dostępna zarówno jako skrypt, jak i funkcja wykresu. Funkcja ta zwraca rok dla określonej daty. Jest używana do tworzenia pola roku jako wymiaru w kalendarzu głównym.

Kiedy używać

Funkcja year() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje w ujęciu rocznym. Można jej na przykład użyć, aby wyświetlić całkowitą sprzedaż produktów w ujęciu rocznym.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania za pomocą funkcji tworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Ewentualnie można jej użyć bezpośrednio na wykresie jako wymiaru wyliczanego.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
year( '2012-10-12' ) zwraca 2012
year( '35648' ) zwraca 1997, ponieważ 35648 = 1997-08-06

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – zbiór danych DateFormat (skrypt)

Przykład 2 – Daty ANSI

Przykład 3 – Niesformatowane daty

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!