Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

indaytotime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części dnia zawierającego wartość base_timestamp, z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_timestamp włącznie.

Składnia:  

InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Funkcja indaytotime() zwraca wartość logiczną określoną na podstawie tego, czy wartość znacznika czasu mieści się w danym odcinku dnia. Granicą początkową tego odcinka jest początek dnia. Domyślna wartość to północ, ale można ją zmienić za pomocą argumentu day_start funkcji indaytotime(). Granicę końcową odcinka dnia określa argument funkcji base_timestamp.

Schemat funkcji indaytotime.

Schemat przedstawiający relacje między zmiennymi funkcji indaytotime.

Funkcja indaytotime() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Funkcja indaytotime() zwraca agregację lub obliczenie w zależności od tego, czy znacznik czasu wystąpił w segmencie dnia do momentu podstawowego znacznika czasu włącznie.

Na przykład funkcja indaytotime() może służyć do pokazania sumy sprzedaży biletów na seanse, które odbyły się do tej pory w dniu dzisiejszym.

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data i godzina, które mają być porównane z wartością base_timestamp.
base_timestamp Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.
period_no Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Opcjonalnie, jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start. Na przykład 0,125 będzie oznaczać godzinę 3:00.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
PrzykładWynik
indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', 0) Zwraca prawdę
indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Zwraca fałsz
indaytotime '01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', -1)Zwraca prawdę

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – day_start

Przykład 4 – obiekt wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!