Przeskocz do zawartości głównej

Omówienie składni skryptów

Skrypt zawiera definicje nazwy źródła danych, nazw tabel i nazw pól przetwarzanych przez logikę skryptu. W skrypcie są też zdefiniowane pola z definicji praw dostępu. Skrypt składa się z pewnej liczby instrukcji wykonywanych sekwencyjnie.

Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w notacji określanej jako notacja Backus-Naur lub kod BNF.

Czym jest notacja Backus-Naur?

Po utworzeniu nowego pliku Qlik Sense kilka pierwszych wierszy kodu jest generowanych automatycznie. Wartości domyślne tych zmiennych interpretacji liczb są określane na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego.

Praca ze zmiennymi w edytorze ładowania danych

Zmienne interpretacji liczb

Skrypt składa się z pewnej liczby instrukcji skryptu i słów kluczowych, które są wykonywane sekwencyjnie. Wszystkie instrukcje skryptowe muszą kończyć się znakiem średnika „;”.

Instrukcje i słowa kluczowe skryptu

W celu przekształcania załadowanych danych można używać wyrażeń i funkcji w instrukcjach LOAD.

Wyrażenia skryptu

W przypadku pliku tabeli rozdzielanego przecinkami, tabulatorami lub średnikami można korzystać z instrukcji LOAD. Domyślnie instrukcja LOAD załaduje wszystkie pola w pliku.

Dostęp do ogólnych baz danych można uzyskać za pośrednictwem łączników baz danych ODBC lub OLE DB. W tym przypadku używane są standardowe instrukcje SQL. Akceptowana składnia SQL różni się w zależności od sterowników ODBC.

Dodatkowo dostęp do innych źródeł danych można uzyskiwać, korzystając z łączników niestandardowych.

Łączenie ze źródłami danych

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!