Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

lunarweekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia księżycowego odpowiadający znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są zdefiniowane przez uznanie 1 stycznia za pierwszy dzień tygodnia i każdy tydzień, z wyjątkiem ostatniego tygodnia roku, będzie zawierał dokładnie siedem dni.

Składnia:  

LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji lunarweekname()

Przykładowy diagram pokazujący, jak funkcja lunarweekname konwertuje datę wejściową na wartość przedstawiającą kombinację roku i numeru tygodnia księżycowego.

Funkcja lunarweekname() określa, w którym tygodniu księżycowym wypada ta data, zaczynając liczenie tygodni od 1 stycznia. Następnie zwraca wartość złożoną z year/weekcount.

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
first_week_day Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Kiedy używać

Funkcja lunarweekname() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według tygodni księżycowych. Na przykład, za pomocą tej funkcji można obliczyć całkowitą wielkość sprzedaży produktów według tygodnia księżycowego. Tygodnie księżycowe są przydatne, gdy chcemy mieć pewność, że wszystkie wartości znajdujące się w pierwszym tygodniu roku obejmują tylko wartości nie wcześniejsze niż z 1 stycznia.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania za pomocą funkcji tworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Tej funkcji można także użyć bezpośrednio na wykresie jako wymiaru wyliczanego.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
lunarweekname('01/12/2013') Zwraca wartość 2006/02.
lunarweekname('01/12/2013', -1) Zwraca wartość 2006/01.
lunarweekname('01/12/2013', 0, 1) Zwraca wartość 2006/02.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — data bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – data z argumentem period_no

Example 3 – data z argumentem first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!