Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

week — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia odpowiadający wprowadzonej dacie.

Składnia:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data lub znacznik czasu do oszacowania.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay.

broken_weeks

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej BrokenWeeks zostanie zastosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz BrokenWeeks

reference_day

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1, zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay. Domyślnie w funkcjach programu Qlik Sense za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz ReferenceDay

Funkcja week() określa, w którym tygodniu przypada data, i zwraca numer tygodnia.

 W Qlik Sense ustawienia regionalne są pobierane podczas tworzenia aplikacji, a odpowiednie ustawienia są przechowywane w skrypcie jako zmienne środowiskowe. Służą one do określenia numeru tygodnia.

Oznacza to, że większość europejskich twórców aplikacji ma następujące zmienne środowiskowe, zgodne z definicją ISO 8601:

Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; // Use unbroken weeks Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Deweloper aplikacji z Ameryki Północnej często ma następujące zmienne środowiskowe:

Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; // Use broken weeks Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

Pierwszy dzień tygodnia jest określany przez zmienną systemową FirstWeekDay. Możesz również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_week_day w funkcji week().

Jeżeli aplikacja używa podzielonych tygodni, numerowanie tygodni zaczyna się 1 stycznia i kończy w dniu poprzedzającym zmienną systemową FirstWeekDay, niezależnie od liczby dni.

Jeśli Twoja aplikacja korzysta z niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może rozpocząć się w poprzednim roku lub w pierwszych dniach stycznia. Zależy to od sposobu używania zmiennych systemowych FirstWeekDay i ReferenceDay.

Kiedy używać

Funkcja The week() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według tygodni. Można jej na przykład użyć, aby wyświetlić całkowitą sprzedaż produktów w ujęciu tygodniowym. Funkcja week() jest wybierana zamiast funkcji weekname(), gdy użytkownik nie chce, aby w obliczeniach były wykorzystywane zmienne systemowe aplikacji BrokenWeeks, FirstWeekDay lub ReferenceDay.

Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów w tygodniu.

Jeśli aplikacja używa niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać daty z grudnia poprzedniego roku lub wykluczać daty ze stycznia bieżącego roku. Jeśli aplikacja używa podzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać mniej niż siedem dni.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

W poniższych przykładach zakłada się

Set DateFormat= 'MM/DD/YYYY'; Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Przykłady funkcji
PrzykładWynik

week('12/28/2021')

Zwraca 52.

week(44614)Zwraca 8, ponieważ jest to numer seryjny dla 02/22/2022.
week('01/03/2021')Zwraca 53.
week('01/03/2021',6)Zwraca wartość 1.

Przykład 1 – Domyślne zmienne systemowe

Przykład 2 — first_week_day

Przykład 3 – unbroken_weeks

Przykład 4 – reference_day

Przykład 5 – Przykład z użyciem obiektu wykresu

Przykład 6 – Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!