Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inquartertodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części kwartału zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.

Składnia:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram funkcji inquartertodate

Przykładowy diagram zakresu dat, w którym funkcja inquartertodate zwróci wartość TRUE.

Funkcja inquartertodate() dzieli rok na cztery równe kwartały między 1 stycznia a 31 grudnia (lub zdefiniowanym przez użytkownika początkiem roku a odpowiadającą mu datą zakończenia). Używając base_date, funkcja dokona segmentacji określonego kwartału, przy czym base_date identyfikuje zarówno kwartał, jak i maksymalną dozwoloną datę dla tego segmentu kwartału. Na koniec funkcja zwraca wynik logiczny podczas porównywania określonych wartości dat z tym segmentem.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny kwartału.
period_no

Kwartał może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.

first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja inquartertodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w wyrażeniu if. Można użyć funkcji inquartertodate(), aby zwróciła agregację lub obliczenia w zależności od tego, czy oceniana data nastąpiła w kwartale do danej daty włącznie.

Na przykład funkcja inquartertodate() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w kwartale do określonej daty.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inquartertodate('01/25/2013', '03/25/2013', 0) Zwraca TRUE, ponieważ wartość timestamp, 01/25/2013, przypada w okresie trzech miesięcy od 01/01/2013 do  03/25/2013, w którym przypada wartość base_date, 03/25/2013.
inquartertodate('04/26/2013', '03/25/2013', 0) Zwraca FALSE, ponieważ 04/26/2013 przypada poza tym samym okresem co poprzedni przykład.
inquartertodate('02/25/2013', '06/09/2013', -1) Zwraca TRUE, ponieważ wartośćperiod_no, -1, cofa okres wyszukiwania o jeden okres trzymiesięczny (jeden kwartał roku). W związku z tym okres wyszukiwania jest od 01/01/2013 do 03/09/2013.
inquartertodate('03/25/2006', '04/15/2006', 0, 2) Zwraca TRUE, ponieważ wartość first_month_of_year jest ustawiona na 2, co sprawia, że okres wyszukiwania jest od 02/01/2006 do 04/15/2006 zamiast od 04/01/2006 do 04/15/2006.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!