Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

weekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia, który zawiera datę date.

Składnia:  

WeekName(date[, period_no [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])

Funkcja weekname() określa, w którym tygodniu przypada data, i zwraca numer tygodnia oraz rok tego tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia jest określany przez zmienną systemową FirstWeekDay. Możesz jednak również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_week_day w funkcji weekname().

 W Qlik Sense ustawienia regionalne są pobierane podczas tworzenia aplikacji, a odpowiednie ustawienia są przechowywane w skrypcie jako zmienne środowiskowe.

Deweloper aplikacji z Ameryki Północnej często ma Set BrokenWeeks=1; w skrypcie, co odpowiada podzielonym tygodniom. Europejski deweloper aplikacji często ma Set BrokenWeeks=0; w skrypcie, co odpowiada niepodzielonym tygodniom.

Jeżeli aplikacja używa podzielonych tygodni, numerowanie tygodni zaczyna się 1 stycznia i kończy w dniu poprzedzającym zmienną systemową FirstWeekDay, niezależnie od liczby dni.

Jeśli jednak Twoja aplikacja korzysta z niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może rozpocząć się w poprzednim roku lub w pierwszych dniach stycznia. Zależy to od sposobu używania zmiennych systemowych ReferenceDay i FirstWeekDay.

Przykład funkcji Weekname
Data Nazwa tygodnia wg ISO Nazwa tygodnia w USA
Sat 2020 Dec 26 2020/52 2020/52
Sun 2020 Dec 27 2020/52 2020/53
Mon 2020 Dec 28 2020/53 2020/53
Tue 2020 Dec 29 2020/53 2020/53
Wed 2020 Dec 30 2020/53 2020/53
Thu 2020 Dec 31 2020/53 2020/53
Fri 2021 Jan 1 2020/53 2021/01
Sat 2021 Jan 2 2020/53 2021/01
Sun 2021 Jan 3 2020/53 2021/02
Mon 2021 Jan 4 2021/01 2021/02
Tue 2021 Jan 5 2021/01 2021/02

Funkcja weekname() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według tygodni.

Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów w tygodniu. Aby zachować spójność ze zmienną środowiskową BrokenWeeks w aplikacji, użyj weekname() zamiast lunarweekname(). Jeśli aplikacja używa niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać daty z grudnia poprzedniego roku lub wykluczać daty ze stycznia bieżącego roku. Jeśli aplikacja używa podzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać mniej niż siedem dni.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay.

broken_weeks

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej BrokenWeeks zostanie zastosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz BrokenWeeks

reference_day

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1, zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay. Domyślnie w funkcjach programu Qlik Sense za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz ReferenceDay

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

W poniższych przykładach zakłada się:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
weekname('01/12/2013') Zwraca 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Zwraca  2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Zwraca 2013/02.

Przykład 1 — data bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!