Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

quartername — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiące kwartału (sformatowane zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tego kwartału.

Składnia:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji quartername()

Przykładowy diagram pokazujący, jak funkcja quartername zamienia datę wejściową na zakres miesięcy objętych przez kwartał, w którym przypada ta data.

Funkcja quartername() określa, w którym kwartale wypada data. Następnie zwraca wartość pokazującą pierwszy i ostatni miesiąc tego kwartału, jak również roku. Wartością, na podstawie której został zwrócony ten wynik, jest pierwsza milisekunda kwartału.

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja quartername() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według kwartału. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów według kwartału.

Tej funkcji można użyć w skrypcie ładowania w celu utworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Ewentualnie można jej użyć bezpośrednio na wykresie jako wymiaru wyliczanego.

W tych przykładach używany jest format daty MM/DD/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
quartername('10/29/2013') Zwraca wartość Oct-Dec 2013.
quartername('10/29/2013', -1) Zwraca wartość Jul-Sep 2013.
quartername('10/29/2013', 0, 3) Zwraca wartość Sep-Nov 2013.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — data bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – data z argumentem period_no

Przykład 3 – data z argumentem first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!