Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inquarter — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do kwartału zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram zakresu funkcji inquarter()

Diagram pokazujący zakres czasu uwzględniany przez funkcję inquarter().

Innymi słowy, funkcja inquarter() dzieli rok na cztery równe kwartały między 1 stycznia a 31 grudnia. Za pomocą argumentu first_month_of_year można zmienić pierwszy miesiąc w aplikacji i wówczas kwartały zostaną odpowiednio dostosowane. Argument base_date – funkcja określa, który kwartał powinien zostać użyty jako komparator dla funkcji. Na koniec funkcja zwraca wynik logiczny porównywania wartości dat z tym segmentem kwartału.

Funkcja inquarter() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. W wyniku zwraca agregację lub obliczenia zależne od tego, czy data wypada w określonym kwartale.

Na przykład za pomocą funkcji inquarter() można zidentyfikować cały sprzęt wyprodukowany w segmencie kwartału na podstawie dat produkcji tego sprzętu.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny kwartału.
period_no

Kwartał może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.

first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', 0) Zwraca TRUE
inquarter ('01/25/2013', '04/01/2013', 0) Zwraca FALSE
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', -1) Zwraca FALSE
inquarter ('12/25/2012', '01/01/2013', -1) Zwraca TRUE
inquarter ('01/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Zwraca FALSE
inquarter ('03/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Zwraca TRUE

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!