Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

maketime - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tid beräknat utifrån timmar hh, minuter mm och sekunder ss.

Syntax:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
hh Timmen i form av ett heltal.
mm

Minuten i form av ett heltal.

Om ingen minut angivits, antas 00.

ss

Sekunden i form av ett heltal.

Om ingen sekund angivits, antas 00.

Användning

maketime()-funktionen skulle i normalfallet användas i skriptet för datagenerering för att generera ett tidsfält. Ibland när tidsfältet härleds från inmatningstext kan denna funktion användas för att konstruera tiden med hjälp av dess komponenter.

I de här exemplen används tidsformatet h:mm:ss. Tidsformatet anges i SET TimeFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
maketime(22) Returnerar 22:00:00.
maketime(22, 17) Returnerar 22:17:00.
maketime(22,17,52 ) Returnerar 22:17:52.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – maketime()

Exempel 2 – funktionen time()

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!