Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inmonthtodate - skript- och diagramfunktion

Returnerar True om date ligger inom den del av månaden som innehåller basedate fram till och inklusive den sista millisekunden av basedate.

Syntax:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Returnerad datatyp: Boolesk

Diagram för inmonthtodate-funktionen.

Diagram som visar hur inmonthtodate-funktionen kan användas för att identifera om en tidsmarkör ligger inom eller utanför en inställd månad.

inmonthtodate()-funktionen identifierar en vald månad som ett segment. Startgränsen är månadens början. Slutgränsen kan ställas in till ett senare datum i månaden. Funktionen fastställer sedan huruvida en uppsättning datum ligger inom det här segmentet eller inte och returnerar det booleska värdet TRUE eller FALSE.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera månaden.
period_no

Månadens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Funktionen inmonthtodate() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis används denna typ av funktion som ett villkor i en if expression. inmonthtodate()-funktionen returnerar en aggregering eller beräkning som beror på om ett datum inträffade under månaden fram till och inklusive det aktuella datumet.

Till exempel kan inmonthtodate()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under en månad fram till ett specifikt datum.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
ExempelResultat
inmonthtodate ('01/25/2013', '25/01/2013', 0)Returnerar True
inmonthtodate ('01/25/2013', '24/01/2013', 0)Returnerar False
inmonthtodate ('01/25/2013', '28/02/2013', -1)Returnerar True

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exampel 3 – Diagramexempel

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!