Ga naar hoofdinhoud

week - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat het weeknummer representeert conform ISO 8601. Het weeknummer wordt berekend volgens de datuminterpretatie van de uitdrukking, in overeenstemming met de standaardinterpretatie van getallen.

Syntaxis:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten voor Week
Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
first_week_day

Geheel getal dat definieert welke dag moet worden gebruikt als eerste dag van de week. Standaard wordt in QlikView-functies maandag als eerste dag van de week gebruikt. De volgende waarden kunnen worden gebruikt:

 • 0 (= Maandag)
 • 1 (= Dinsdag)
 • 2 (= Woensdag)
 • 3 (= Donderdag)
 • 4 (= Vrijdag)
 • 5 (= Zaterdag)
 • 6 (= Zondag)
broken_weeks

Deze instelling definieert of weken worden opgesplitst of niet.

Standaard wordt in QlikView-functies gebruikgemaakt van ongebroken weken. Dit betekent dat:

 • In sommige jaren, week 1 begint in december en in andere jaren week 52 of 53 doorloopt tot in januari.
 • Week 1 altijd ten minste 4 dagen heeft in januari.

Het alternatief is om gebroken weken te gebruiken.

 • Week 52 of 53 lopen niet door tot in januari.
 • Week 1 begint op 1 januari en is, in de meeste gevallen, geen volle week.

De volgende waarden kunnen worden gebruikt:

 • 0 (= ongebroken weken gebruiken)
 • 1 (= gebroken weken gebruiken)
reference_day

De instelling definieert welke dag in januari is ingesteld als referentiedag voor het definiëren van week 1. Standaard wordt in QlikView-functies 4 gebruikt als de referentiedag. Dit betekent dat week 1 4 januari moet bevatten of, anders gezegd, dat week 1 altijd ten minste 4 dagen in januari moet hebben.

De volgende waarden kunnen worden gebruikt voor het instellen van een andere referentiedag:

 • 1 (= 1 januari)
 • 2 (= 2 januari)
 • 3 (= 3 januari)
 • 4 (= 4 januari)
 • 5 (= 5 januari)
 • 6 (= 6 januari)
 • 7 (= 7 januari)

Voorbeeld 1:  

week ('2012-10-12')

retourneert 41

Voorbeeld 2:  

week( '35648')

retourneert 32, omdat 35648 = 1997-08-06

Voorbeeld 3:  

week('2012-10-12', 0, 1)

retourneert 42

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com