Ga naar hoofdinhoud

lunarweekstart - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de maandweek die date bevat. Maanweken in QlikView worden gedefinieerd door 1 januari als eerste dag van de week te nemen.

Syntaxis:  

LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor LunarweekStart
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

lunarweekstart('12/01/2013')

Retourneert 08/01/2013.

Voorbeeld 2:  

lunarweekstart('12/01/2013', -1)

Retourneert 01/01/2013.

Voorbeeld 3:  

lunarweekstart('12/01/2013', 0, 1 )

Retourneert 09/01/2013.
Omdat de verschuiving die is opgegeven door first_week_day in te stellen op 1 betekent dat het begin van het jaar is gewijzigd in 02/01/2013.

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Dit voorbeeld retourneert de eerste dag van de maanweek van elke factuurdatum in de tabel, waarbij de date één week is verschoven door 1 op te geven bij period_no.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

LunarWeekStart(InvDate, 1) AS LWkStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie lunarweekstart(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in de grafiekeigenschappen.

Resultaten voorbeeld 4
InvDate LWkStart
28/03/2012 01/04/2012
10/12/2012 16/12/2012
5/2/2013 12/02/2013
31/3/2013 02/04/2013
19/5/2013 21/05/2013
15/9/2013 17/09/2013
11/12/2013 17/12/2013
2/3/2014 05/03/2014
14/5/2014 21/05/2014
13/6/2014 18/06/2014
7/7/2014 09/07/2014
4/8/2014 06/08/2014

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com