Ga naar hoofdinhoud

inyear - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het jaar valt dat base_date bevat.

Syntaxis:  

InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten voor InYear
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het jaar wordt geëvalueerd.
period_no Het jaar kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

inyear ('25/01/2013', '01/01/2013', 0 )

Retourneert True

Voorbeeld 2:  

inyear ('25/01/2012', '01/01/2013', 0)

Retourneert False

Voorbeeld 3:  

inyear ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)

Retourneert False

Voorbeeld 4:  

inyear ('25/01/2012', '01/01/2013', -1 )

Retourneert True

Voorbeeld 5:  

inyear ('25/01/2013', '01/01/2013', 0, 3)

Retourneert True

Voorbeeld 6:  

inyear ('25/03/2013', '01/07/2013', 0, 3 )

Retourneert False. De waarde van base_date en first_month_of_year bepalen dat timestamp moet vallen tussen 01/03/2012 en 28/02/2013

Voorbeeld 7:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of een factuurdatum in het fiscale jaar valt dat is opgegeven door de waarde van first_month_of_year in te stellen op 4 en door base_date tussen 1/4/2012 en 31/03/2013 te laten vallen.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

Test of InvDate in het fiscale jaar 1/04/2012 t/m 31/03/2013 ligt:

InvoiceData:

LOAD *,

InYear(InvDate, '31/01/2013', 0, 4) AS FinYr1213

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie inyear().

Resultaten voorbeeld 7
InvDate FinYr1213
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 -1 (True)
5/2/2013 -1 (True)
31/3/2013 -1 (True)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com