Ga naar hoofdinhoud

inmonth - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp in de maand valt die base_date bevat.

Syntaxis:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten voor InMonth
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maand wordt geëvalueerd.
period_no

De maand kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maand aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

first_month_of_year

De parameter first_month_of_year is uitgeschakeld en gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Voorbeeld 1:  

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0 )

Retourneert True

Voorbeeld 2:  

inmonth('25/01/2013', '01/04/2013', 0)

Retourneert False

Voorbeeld 3:  

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)

Retourneert False

Voorbeeld 4:  

inmonth ('25/12/2012', '01/01/2013', -1)

Retourneert True

Voorbeeld 5:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of een factuurdatum op enig tijdstip in de vierde maand na de maand in base_date valt, door 4 op te geven voor period_no.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InMonth(InvDate, '31/01/2013', 4) AS InMthPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie inmonth().

Resultaten voorbeeld 5
InvDate InMthPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 -1 (True)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com