Ga naar hoofdinhoud

maketime - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een tijd die is berekend voor het uur hh, de minuut mm en de seconde ss.

Syntaxis:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor MakeTime
Argument Beschrijving
hh Het uur als een geheel getal.
mm

De minuut als een geheel getal.

Als geen minuut is aangegeven, wordt 00 verondersteld.

ss

De seconde als een geheel getal.

Als geen seconde is aangegeven, wordt 00 verondersteld.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
maketime( 22 ) retourneert 22:00:00
maketime( 22, 17 ) retourneert 22:17:00
maketime( 22, 17, 52 ) retourneert 22:17:52

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com