Ga naar hoofdinhoud

inmonthtodate - script- en grafiekfunctie

Retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van de maand ligt dat base_date bevat tot en met de laatste milliseconde van base_date.

Syntaxis:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten voor InMonthToDate
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maand wordt geëvalueerd.
period_no

De maand kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maand aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

Voorbeeld 1:  

inmonthtodate ('25/01/2013', '25/01/2013', 0)

Retourneert True

Voorbeeld 2:  

inmonthtodate ('25/01/2013', '24/01/2013', 0)

Retourneert False

Voorbeeld 3:  

inmonthtodate ('25/01/2013', '28/02/2013', -1)

Retourneert True

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Door 4 op te geven bij period_no, wordt in dit voorbeeld gecontroleerd of een factuurdatum binnen de vierde maand na de maand in base_date maar vóór het einde van de dag die is opgegeven in base_date valt.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InMonthToDate(InvDate, '31/01/2013', 4) AS InMthPlus42D

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie inmonthtodate().

Resultaten voorbeeld 4
InvDate InMthPlus42D
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 -1 (True)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com