Ga naar hoofdinhoud

today - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de huidige datum op basis van de systeemklok.

Syntaxis:  

today([ timer_mode])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor Today
Argument Beschrijving
timer_mode

Kan de volgende waarden hebben:

  • 0 (dag van laatste voltooide laadbewerking)
  • 1 (dag van aanroepen functie)
  • 2 (dag van openen document)
InformatieAls u de functie gebruikt in een load-script, resulteert timer_mode=0 in de dag van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens, terwijl timer_mode=1 de dag van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens oplevert.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

Today( 0)

Retourneert de dag van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens.

Today( 1)

Bij gebruik in een grafiekuitdrukking wordt de dag van de functieaanroep geretourneerd.

Bij gebruik in een load-script, wordt de dag geretourneerd waarop de huidige laadbewerking voor gegevens is gestart.

Today( 2)

Retourneert de dag waarop de app werd geopend.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com