Ga naar hoofdinhoud

quartername - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de maanden van het kwartaal (opgemaakt volgens de scriptvariabele MonthNames) en het jaar met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van het kwartaal.

Syntaxis:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor QuarterName
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Voorbeeld 1:  

quartername('29/10/2013')

Retourneert Oct-Dec 2013.

Voorbeeld 2:  

quartername('29/10/2013', -1)

Retourneert Jul-Sep 2013.

Voorbeeld 3:  

quartername('29/10/2013', 0, 3)

Retourneert Sep-Nov 2013.

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt voor elke factuurdatum in de tabel de kwartaalnaam gemaakt op basis van het kwartaal dat InvID bevat. De eerste maand in het jaar is opgegeven als maand 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

QuarterName(InvDate, 0, 4) AS QtrName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie quartername().

Resultaten voorbeeld 4
InvDate QtrName
28/03/2012 Jan-Mar 2011
10/12/2012 Oct-Dec 2012
5/2/2013 Jan-Mar 2012
31/3/2013 Jan-Mar 2012
19/5/2013 Apr-Jun 2013
15/9/2013 Jul-Sep 2013
11/12/2013 Oct-Dec 2013
2/3/2014 Jan-Mar 2013
14/5/2014 Apr-Jun 2014
13/6/2014 Apr-Jun 2014
7/7/2014 Jul-Sep 2014
4/8/2014 Jul-Sep 2014

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com