Ga naar hoofdinhoud

monthend - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de laatste dag van de maand die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

MonthEnd(date[, period_no])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor MonthEnd
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal dat, indien het 0 is of wordt weggelaten, de maand aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

monthend('19/02/2012')

Retourneert 29/02/2012 23:59:59.

Voorbeeld 2:  

monthend('19/02/2001', -1)

Retourneert 31/01/2001 23:59:59.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Dit voorbeeld retourneert de laatste dag in de maand van elke factuurdatum in de tabel, waarbij de base_date vier maanden wordt verschoven door 4 op te geven bij period_no.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthEnd(InvDate, 4) AS MthEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie monthend(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in de grafiekeigenschappen.

Resultaten voorbeeld 3
InvDate MthEnd
28/03/2012 31/07/2012
10/12/2012 30/04/2013
5/2/2013 30/06/2013
31/3/2013 31/07/2013
19/5/2013 30/09/2013
15/9/2013 31/01//2014
11/12/2013 30/04//2014
2/3/2014 31/07//2014
14/5/2014 30/09/2014
13/6/2014 31/10/2014
7/7/2014 30/11/2014
4/8/2014 31/12/2014

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com