Ga naar hoofdinhoud

inyeartodate - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van het jaar ligt dat base_date bevat tot en met de laatste milliseconde van base_date.

Syntaxis:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten voor InYearToDate
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het jaar wordt geëvalueerd.
period_no Het jaar kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Voorbeeld 1:  

inyeartodate ('2013/01/25', '2013/02/01', 0)

Retourneert True

Voorbeeld 2:  

inyeartodate ('2012/01/25', '2013/01/01', 0)

Retourneert False

Voorbeeld 3:  

inyeartodate ('2012/01/25', '2013/02/01', -1)

Retourneert True

Voorbeeld 4:  

inyeartodate ('2012/11/25', '2013/01/31', 0, 4)

Retourneert True
De waarde van timestamp valt binnen het fiscale jaar dat begint in de vierde maand en vóór de waarde van base_date.

Voorbeeld 5:  

inyeartodate ( '2013/3/31', '2013/01/31', 0, 4 )

Retourneert False
Vergeleken met het voorafgaande voorbeeld ligt de waarde van timestamp nog steeds binnen het fiscale jaar, maar valt deze na de waarde van base_date, dus valt deze buiten het gedeelte van het jaar.

Voorbeeld 6:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of een factuurdatum in het fiscale jaar valt dat is opgegeven door de waarde van first_month_of_year in te stellen op 4 en in het deel van het jaar, vóór het einde van 31/01/2013.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InYearToDate(InvDate, '31/01/2013', 0, 4) AS FinYr2Date

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie inyeartodate().

Resultaten voorbeeld 6
InvDate FinYr2Date
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 -1 (True)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com