Ga naar hoofdinhoud

yeartodate - script- en grafiekfunctie

Deze functie bepaalt of de invoerdatum binnen het jaar valt waarin het script voor het laatst is geladen en retourneert True als dat het geval is en False als dat niet het geval is.

Syntaxis:  

YearToDate(timestamp [ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

 

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Als geen van de optionele parameters wordt gebruikt, betekent het jaar tot op heden een datum binnen één kalenderjaar vanaf 1 januari tot en met de datum waarop het script voor het laatst is uitgevoerd.

Argumenten:  

Argumenten voor YearToDate
Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
yearoffset

Als een yearoffset wordt opgegeven, retourneert yeartodate True voor dezelfde periode in een ander jaar. Een negatieve yearoffset geeft een eerder jaar aan en een positieve verschuiving een toekomstig jaar. Het meest recente jaar tot heden wordt geretourneer door yearoffset = -1 op te geven. Bij weglating, wordt 0 aangenomen.

firstmonth

Door een firstmonth tussen 1 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een fiscaal jaar dat begint op 1 mei, geeft u firstmonth = 5 op.

todaydate Door een todaydate op te geven (tijdsstempel van de laatste scriptuitvoering indien weggelaten), kunt u de dag verschuiven die als bovengrens van de periode wordt gebruikt.

Voorbeelden en resultaten:  

Voor de volgende voorbeelden is de laatste datum waarop het script werd geladen = 2011-11-18

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
yeartodate( '2010-11-18') retourneert False
yeartodate( '2011-02-01') retourneert True
yeartodate( '2011-11-18') retourneert True
yeartodate( '2011-11-19') retourneert False
yeartodate( '2011-11-19', 0, 1, '2011-12-31') retourneert True
yeartodate( '2010-11-18', -1) retourneert True
yeartodate( '2011-11-18', -1) retourneert False
yeartodate( '2011-04-30', 0, 5) retourneert False
yeartodate( '2011-05-01', 0, 5) retourneert True

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com