Ga naar hoofdinhoud

dayend - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de dag in time. De standaarduitvoernotatie is de TimestampFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor DayEnd
Argument Beschrijving
time De te evalueren tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de dag aangeeft die time bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande dagen aan en positieve waarden geven volgende dagen aan.
day_start Als u dagen wilt opgeven die niet om middernacht beginnen, geeft u een verschuiving aan als een fractie van een dag in day_start. Bijvoorbeeld 0.125 om 03:00 uur aan te geven.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

dayend('25/01/2013 16:45:00')

Retourneert 25/01/2013 23:59:59.

Voorbeeld 2:  

dayend('25/01/2013 16:45:00', -1)

Retourneert '24/01/2013 23:59:59.

Voorbeeld 3:  

dayend('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5)

Retourneert 26/01/2013 11:59:59.

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt de tijdstempel geretourneerd die het einde van de dag na elke factuurdatum in de tabel aangeeft.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

DayEnd(InvDate, 1) AS DEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie dayend(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in de grafiekeigenschappen.

Resultaten voorbeeld 4
InvDate DEnd
28/03/2012 29/03/2012 23:59:59
10/12/2012 11/12/2012 23:59:59
5/2/2013 07/02/2013 23:59:59
31/3/2013 01/04/2013 23:59:59
19/5/2013 20/05/2013 23:59:59
15/9/2013 16/09/2013 23:59:59
11/12/2013 12/12/2013 23:59:59
2/3/2014 03/03/2014 23:59:59
14/5/2014 15/05/2014 23:59:59
13/6/2014 14/06/2014 23:59:59
7/7/2014 08/07/2014 23:59:59
4/8/2014 05/08/2014 23:59:59

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com