Ga naar hoofdinhoud

monthname - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de maand (opgemaakt volgens de scriptvariabele MonthNames) en het jaar met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de maand.

Syntaxis:  

MonthName(date[, period_no])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor MonthName
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal dat, indien het 0 is of wordt weggelaten, de maand aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

monthname('19/10/2013')

Retourneert Oct 2013.
Omdat in dit en in de andere voorbeelden de opdracht SET Monthnames is ingesteld op Jan;Feb;Mar, enzovoort.

Voorbeeld 2:  

monthname('19/10/2013', -1)

Retourneert Sep 2013.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt voor elke factuurdatum in de tabel de maandnaam gemaakt op basis van de maandnaam die vier maanden is verschoven vanaf base_date en vanaf het jaar.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthName(InvDate, 4) AS MthName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie monthname().

Resultaten voorbeeld 3
InvDate MthName
28/03/2012 Jul 2012
10/12/2012 Apr 2013
5/2/2013 Jun 2013
31/3/2013 Jul 2013
19/5/2013 Sep 2013
15/9/2013 Jan 2014
11/12/2013 Apr 2014
2/3/2014 Jul 2014
14/5/2014 Sep 2014
13/6/2014 Oct 2014
7/7/2014 Nov 2014
4/8/2014 Dec 2014

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com