Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Analytische verbindingen

Met analytische verbindingen kunt u externe analyse integreren met uw Business Discovery. Een analytische verbinding breidt de uitdrukkingen uit die u kunt gebruiken in load-scripts en grafieken door een externe reken-engine aan te roepen. (Wanneer u dit doet, wordt de reken-engine toegepast als een uitbreiding aan serverzijde (SSE).) Bijvoorbeeld, u kunt een analytische verbinding naar de R-plug-in maken en statistische uitdrukkingen gebruiken wanneer u de gegevens laadt.

Een analytische verbinding maken

Voor zowel QlikView Desktop als QlikView Server (QVS) kunnen analytische verbindingen worden geconfigureerd door het bestand Settings.ini te bewerken.

InformatieQlikView Desktop moet worden afgesloten voordat het bestand Settings.ini kan worden bewerkt.
QlikView Server moet worden gestopt voordat het bestand Settings.ini kan worden bewerkt.
Na het toevoegen van nieuwe verbindingen of het wijzigen van bestaande verbindingen moet opnieuw worden opgestart om de wijzigingen door te voeren.
InformatieDe SSE-plug-inserver moet actief zijn voordat u QlikView opstart om verbinding te kunnen maken.

Doe het volgende:

 1. Open het bestand Settings.ini.
  Voor QlikView Desktop staat het bestand in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.
  Voor QlikView Server staat het bestand in C:\ProgramData\QlikTech\QlikViewServer.
 2. Voeg de volgende configuratie toe:

  [Settings 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

  Hierbij is <PluginConfig> een lijst met door komma’s gescheiden configuratie-elementen die het volgende bevat:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

  Verbindingseigenschappen
  Eigenschap Beschrijving
  <EngineName> Naam van de analytische verbinding. Moet uniek zijn. Dit is de toewijzing/alias voor de plug-in die vanuit de uitdrukkingen in de app wordt gebruikt. <EngineName> is vereist om de plug-infuncties te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld SSEPython voor een Python-plug-in of R voor een R-plug-in.
  <Address>

  Een lijst met twee door een dubbele punt gescheiden elementen:

  <Host>: DNS-naam (of IP-adres) van de plug-in.

  <Port>: Poort waarop de plug-in luistert.

  <PathToCertFile> Pad van het bestandssysteem naar de map met de clientcertificaten die vereist zijn voor veilige communicatie met de plug-in. Dit pad wijst naar de map waarin de certificaten zich bevinden. Zorg ervoor dat deze inderdaad naar die map zijn gekopieerd. De drie certificaatbestanden moeten de volgende namen hebben: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Alleen wederzijdse verificatie (server- en clientverificatie) is toegestaan.
  InformatieHet instellen van het certificaatpad is optioneel, maar als het pad wordt weggelaten, wordt onbeveiligde communicatie aangeroepen.
  <RequestTimeout> Geheel getal (seconden). Optioneel. De standaardwaarde is 0 (oneindig). Time-out voor berichtduur.
  <ReconnectTimeout> Geheel getal (seconden). Optioneel. De standaardwaarde is 20 (seconden). Tijd voordat op de client wordt geprobeerd de plug-in opnieuw te verbinden nadat de verbinding met de plug-in is verbroken.
 1. Open the QlikView Batch Settings.ini and add the same configuration as in step 2, to be able to reload the document.

  De standaardlocatie is C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch.

 2. Start QlikView opnieuw nadat de wijzigingen in de bestanden Settings.ini zijn opgeslagen. U kunt nu de analytische verbinding gebruiken door deze toe te voegen via het dialoogvenster Uitdrukking bewerken of het dialoogvenster Load-script.

Analytische verbindingen beveiligen

Hieronder staan enkele tips om de beveiliging van uw QlikView-omgeving te verbeteren wanneer u een analytische verbinding gebruikt

 • Installeer en activeer een SSE-plug-in (uitbreiding aan serverzijde) in een afzonderlijke, geïsoleerde omgeving zonder administratorrechten. Weet welke gebruikersaccount de plug-in opstart en welke toegangsrechten deze gebruiker voor de machine en het domein heeft om schade door kwaadaardige scripts te beperken.
 • Voor een verhoogde beveiliging kan de functie EvaluateScript worden uitgeschakeld door de configuratieparameter allowScript in te stellen op False in het configuratiebestand van de SSE-plug-in. Deze instelling voorkomt dat arbitraire scripts worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat alleen vooraf gedefinieerde functies worden uitgevoerd door de SSE-plug-in.
 • Applicatieontwikkelaars die QlikView-documenten maken, worden geadviseerd om beperkingen te stellen aan de indeling van variabelen die in een SSE-uitdrukking worden gebruikt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uitsluitend numerieke waarden toe te staan voor een variabele.

Beperkingen bij het gebruik van analytische verbindingen

De functie Analytische verbindingen wordt uitgeschakeld wanneer er een nieuw gedeeld serverobject wordt aangemaakt.

Wanneer een bestaand werkbladobject met een uitdrukking voor een analytische verbinding wordt gekopieerd, wordt de editor Diagrameigenschappen automatisch uitgeschakeld. Dit houdt in dat de diagrameigenschappen van het desbetreffende werkbladobject niet meer kunnen worden bewerkt.

Voorbeelden

In de volgende voorbeelden wordt weergegeven hoe een SSE-plug-in (uitbreiding aan serverzijde) moet worden ingesteld. Hier wordt een Python-plug-in gebruikt en worden één of meerdere servers gedefinieerd.

 • Eén SSE-plug-inserver: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • Twee SSE-plug-inservers: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • Eén SSE-plug-inserver is gedefinieerd zonder certificaatpad, maar met time-outs: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com