Ga naar hoofdinhoud

firstworkdate - script- en grafiekfunctie

De functie firstworkdate retourneert de laatste begindatum waarbij no_of_workdays (maandag-vrijdag) kan worden gehaald als niet later wordt gestopt dan end_date, waarbij rekening wordt gehouden met eventueel opgegeven vakantiedagen. end_date en holiday moeten geldige datums of tijdstempels zijn.

Syntaxis:  

firstworkdate(end_date, no_of_workdays [, holiday] )

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten voor FirstWorkDate
Argument Beschrijving
end_date De tijdstempel van de te evalueren einddatum.
no_of_workdays Het aantal te bereiken werkdagen.
holiday

Vakantieperioden die moeten worden uitgesloten van werkdagen. Een vakantieperiode wordt aangegeven als een begin- en een einddatum, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013'

U kunt meer dan één vakantieperiode uitsluiten, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

firstworkdate ('29/12/2014', 9)

Retourneert '17/12/2014.

Voorbeeld 2:  

firstworkdate ('29/12/2014', 9, '25/12/2014', '26/12/2014')

Retourneert 15/12/2014 omdat rekening is gehouden met een vakantieperiode van twee dagen.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

ProjectTable:

LOAD *, recno() as InvID INLINE [

EndDate

28/03/2015

10/12/2015

5/2/2016

31/3/2016

19/5/2016

15/9/2016

] ;

NrDays:

Load *,

FirstWorkDate(EndDate,120) As StartDate

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van FirstWorkDate voor elk van de records in de tabel.

Resultaten voorbeeld 3
InvID EndDate StartDate
1 28/03/2015 13/10/2014
2 10/12/2015 26/06/2015
3 5/2/2016 24/08/2015
4 31/3/2016 16/10/2015
5 19/5/2016 04/12/2015
6 15/9/2016 01/04/2016

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com