Ga naar hoofdinhoud

setdateyearmonth - script- en grafiekfunctie

Deze functie neemt een timestamp, een month en een year als invoer en werkt de timestamp bij met het year en de month die zijn opgegeven in de invoer..

Syntaxis:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor SetDateYearMonth
Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
year Een jaartal in vier cijfers.
month Een maand in één of twee cijfers.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

setdateyearmonth ('29/10/2005', 2013, 3)

Retourneert '29/03/2013

Voorbeeld 2:  

setdateyearmonth ('29/10/2005 04:26:14', 2013, 3)

Retourneert '29/03/2013 04:26:14'

Als u het tijdsgedeelte van de tijdsstempel wilt bekijken in een grafiek, moet u de getalnotatie instellen op Datum en een waarde kiezen voor Opmaak die tijdwaarden weergeeft.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

SetYearMonth:

Load *,

SetDateYearMonth(testdates, 2013,3) as NewYearMonth

Inline [

testdates

1/11/2012

10/12/2012

2/1/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

De resulterende tabe bevat de oorspronkelijke datums en een kolom waarin het jaar is ingesteld op 2013.

Resultaten voorbeeld 3
testdates NewYearMonth
1/11/2012 1/3/2013
10/12/2012 10/3/2013
2/1/2012 2/3/2013
19/5/2013 19/3/2013
15/9/2013 15/3/2013
11/12/2013 11/3/2013
14/5/2014 14/3/2013
13/6/2014 13/3/2013
7/7/2014 7/3/2013
4/8/2014 4/3/2013

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com